National Fitness Program 2011-2015 – chińska walka z wagą

Posted on 26 lutego 2011 - autor:

0


W ogłoszonym pod koniec zeszłego roku dwunastym planie pięcioletnim władze Chin pochyliły się również nad krzepą obywateli.  Ponieważ, „kondycja fizyczna ludzi ma związek z ich zdrowiem i szczęściem, jest istotnym wskaźnikiem siły kraju i postępu cywilizacyjnego społeczeństwa, jest ważnym składnikiem budowania duchowej cywilizacji socjalizmu, a także stanowi znaczący element kompleksowego budowania dobrobytu społeczeństwa”, rząd ustalił szczegółowy plan mający na celu poprawę sprawności fizycznej Chińczyków.

W zatwierdzonym 15 lutego, a ogłoszonym w prasie 25 lutego planie, wymieniono w punktach cele kampanii rządowej. Należy przyznać, że są dość ambitne i jeśli zostaną zrealizowane choć w części, to nastąpi zdecydowana poprawa kondycji Chińczyków, którzy coraz częściej cierpią na nadwagę i choroby przez nią spowodowane. W sierpniu 2010 roku w państwowych zakładach pracy po trzyletniej przerwie wznowiono wspólną gimnastykę pracowników w rytm muzyki, nadawanej dwa razy dziennie przez radio. Widać wyraźnie, że władze w Pekinie przykładają dużą wagę do wagi obywateli i konsekwentnie wdrażają plany mające zapobiec zwiekszaniu się otyłości społeczeństwa.

Cele kampanii „Plan ćwiczeń narodu na lata 2011-2015”  全民健身计划 (2011—2015年)

  1. Ponad 32% populacji miast i wsi powinno ćwiczyć co najmniej 3 razy w tygodniu, co najmniej przez 30 minut (w porównaniu z rokiem 2007 to wzrost o 3.8%) Z których ponad 18% ćwiczących to mieszkańcy miast, a ponad 7% – mieszkańcy wsi; każdy uczeń codziennie poświęci co najmniej 1 godzinę na ćwiczenia. Zwiększenie procentu ludzi starszych i niepełnosprawnych uprawiających sport.
  2. Podniesienie poziomu sprawności fizycznej obywateli. Wzrost do ponad 20% liczby uczniów klasyfikujących się do najwyższej grupy wg standardów państwowych. Widoczny wzrost siły, wytrzymałości i szybkości wśród uczniów.
  3. Rozwój infrastruktury sportowej. Osiągnięcie liczby ponad 1,2mln obiektów sportowych wszystkich typów w całym kraju. Średnia powierzchnia na jednego mieszkańca powinna przekroczyć 1,5 m². Ponad 50% miast i powiatów powinno posiadać centra sportowe. Ponad 50% ulic i osiedli powinno posiadać urządzenia gimnastyczne. Odpowiednie ku temu parki, skwery, place powinny zostać wyposażone w przyrządy do ćwiczeń. Poprawa dostępu do miejsc ćwiczeń dla osób niepełnosprawnych, wzrost liczby osób korzystających z miejsc do ćwiczeń.
  4. Rozszerzenie oferty sportowej. Promowanie dyscyplin lekkoatletycznych wymagających współzawodnictwa, a także tańca, sztuk walki, jazdy na rowerze, wspinaczki i innych prostych dyscyplin sportowych.
  5. Rozbudowanie sieci organizacji sportowych. Ponad 80% osiedli miejskich i ponad 60% wsi powinno posiadać komórkę organizacji sportowej.
  6. Zwiększenie liczby instruktorów sportowych i wolontariuszy. Wzrost liczby osób posiadających uprawnienia instruktorów do ponad 1 mln, wzrost liczby pracowników administracji legitymujących się certyfikatem do ponad 100 tys. Poprawa wyszkolenia i poziomu usług instruktorów.
  7. Rozwój badań poświęconych zdrowiu, zwiększenie dostępu do badań okresowych dla obywateli, udzielanie porad dotyczących zdrowego stylu życia mających na celu poprawę stanu zdrowia obywateli.
  8. Rozbudowa sektora fitness. Wspomaganie tworzenia płatnych klubów sportowych, rozwój sektora usług sportowych i kształcenia personelu. Propagowanie użycia domowych sprzętów do ćwiczeń.


Skrócone tłumaczenie fragmentu oficjalnego dokumentu umieszczonego na stronie

http://www.gov.cn/zwgk/2011-02/24/content_1809557.htm

Zdjęcia pochodzą ze strony

http://spacingtoronto.ca/2008/07/08/beijing-public-exercise-equipment/

Reklamy