PKB chińskich prowincji

Posted on 27 stycznia 2012 - autor:

0


Według opublikowanych wczoraj, jeszcze niepełnych danych (na podstawie raportów z 28 prowincji, Shandong, Yunnan i Hainan nie dostarczyły jeszcze pełnego sprawozdania) w ubiegłym roku 18 prowincji zanotowało wzrost PKB słabszy niż w 2010r., jednak co ciekawe tylko 3 prowincje Pekin, Shanghai i Zhejiang zanotowały wzrost gospodarczy niższy niż 9,2% – średni poziom wzrostu PKB dla całych Chin. Wzrost PKB w 2011r. dla Szanghaju to 8.2% (w 2010 11.2%), dla Pekinu 8% (w 2010r. 10.2%) i Zhejiangu 9% (w 2010r. 11.8%). 5 prowincji osiągnęły lub przekroczyły poziom 15% tempa wzrostu PKB – Tianjin 16.4% (w 2010r. 17.4%), Chongqing 16.4% (w 2010r. 17.1%), Syczuan 15% (w 2010 r. 15.1%), Mongolia Wewnętrzna 15% (w 2010r. 15%) i Guizhou 15% (w 2010r. 11%).

Szanghaj i Pekin, których tempo wzrosty jest wyraźnie poniżej średniej krajowej,są przykładem na to o ile wolniej mogłyby się rozwijać Chiny, gdyby władze rzeczywiście wdrażały politykę zrównoważonego rozwoju, zamiast ślepego przywiązania do słupka PKB. W Pekinie przyczynami niskiego PKB były zdaniem władz miasta: 1. Ograniczenia administracyjne i wynikający z tego spadek sprzedaży samochodów, które miały na celu obniżenie poziomu zanieczyszczenia w mieście, 2. Spadek cen nieruchomości 3. Przeniesie poza Pekin zakładów metalowych Shougang Group. W Szanghaju drastyczny jak na Chiny spadek wzrostu PKB spowodowany jest zdaniem władz miasta przeniesieniem punktu ciężkości na rozwój małych i mikro przedsiębiorstw oraz nowych firm z sektora nowych technologii. Szanghaj i Pekin to dwie najbogatsze prowincje w Chinach, wartość PKB na mieszkańca wyniósł odpowiednio 12000 i 12447USD.

Więcej informacji z podaniem wartości PKB dla każdej z prowincji można znaleźć na stronie 21世纪网 (artykuł w jęz. chińskim)

Reklamy