Chiński Prezes Głównego Urzędu Kontroli ostrzega

Posted on 30 stycznia 2012 - autor:

0


28 stycznia Główny Urząd Kontroli Chińskiej Republiki Ludowej (中国人民共和国审计署 , National Audit Office of the People’s Republic of China) wydał oświadczenie, w którym ostrzega przed zagrożeniami, z jakimi będą się musiały zmierzyć władze chińskie w 2012r. W oświadczeniu wskazano sześć głównych obszarów podwyższonego ryzyka: budżet, sektor finansowy, zasoby naturalne i ochrona środowiska, niepokoje społeczne, chińskie inwestycje zagraniczne oraz zagrożenia społeczne związane z informatyzacją. Podkreślone zostały nierówności, konflikty i problemy jakie przyniósł rozwój ekonomiczny. Naczelny audytor zaapelował do podległych jednostek o zwiększenie czujności, podniesienie świadomości zagrożeń i umiejętności właściwego reagowania.

Chiński Główny Urząd Kontroli w zakresie kompetencji kontrolnych pełni funkcję nieco zbliżoną do polskiej Najwyższej Izby Kontroli. Kontroluje realizację zaplanowanych przychodów i wydatków budżetowych jednostek administracji centralnej i lokalnej, prawidłowość gospodarowania majątkiem publicznym, standing finansowy oraz bilans zysków i start organów finansowych, gospodarowanie funduszami ubezpieczeń społecznych, pomocy społecznej, pożyczkami zagranicznymi itp. Oprócz funkcji kontrolnych pełni również funkcje organu informacyjno doradczego Rady Państwa.

Na podstawie Xinhua

Reklamy