Chiny trują coraz bardziej

Posted on 6 lutego 2012 - autor:

0


Dopiero 16 stycznia b.r. Chinese Academy for Environmental Planning (环保部环境规划院) ogłosiła dane dotyczące tzw. „zielonego PKB” za 2009 r. Zgodnie z teoretycznym przewodnim motywem rządów pary Hu i Wen, jakim jest zrównoważony rozwój i harmonia społeczna, szczególny nacisk podczas ich dziesięcioletniej kadencji miano między innymi położyć na ochronę środowiska. Zainaugurowany kilka lat temu projekt obliczania jakie realne straty gospodarcze i społeczne przynosi zanieczyszczenie i degradacja środowiska naturalnego uległ marginalizacji i niemal poszedł w zapomnienie. Trudno się temu dziwić – wyniki są coraz gorsze, Chiny są coraz brudniejsze i zatrute, a lokalne władze na swoim terenie niewiele sobie robią z wytycznych z Pekinu. Słupek PKB wciąż jest najważniejszy.

Według podanego do wiadomości częściowego oficjalnego raportu za rok 2009 koszta gospodarcze i społeczne degradacji środowiska naturalnego wzrosły z sprawie 512 mld RMB (ok. 81 mld USD) w 2004 r. do ponad 970mld RMB (prawie 154 mld USD) w 2009 r. Łącznie z bezpośrednimi kosztami zniszczeń ekologicznych jest to kwota 1.39 bln RMB (221mld USD). W porównaniu do roku 2008 nastąpił wzrost o 9.2%, co stanowi 3.8% wartości PKB za 2009 r., co oznacza że od wartości wzrostu PKB Chin wyliczonego przez chiński główny urząd statystyczny na poziomie 8.9% należałoby odjąć 3.8%. Szczególnie niepokojący jest wzrost poziomu emisji substancji szkodliwych – z 8mld ton w 2006 do 10 mld ton w 2009 r. Wzrost emisji dwutlenku węgla z 3.47mld ton w 2000r. do 7.18mld ton. Chiny są obecnie drugą gospodarką świata, a jednocześnie największym trucicielem.

Tekst raportu został opublikowany na stronie Chinese Academy for Environmental Planning (环保部环境规划院) http://www.caep.org.cn/ReadNews.asp?NewsID=3105

Reklamy