Zoomlion walczy z Sany o Putzmeister?

Posted on 16 lutego 2012 - autor:

0


Kilkanaście dni temu podaliśmy informację (Tutaj), ze chiński koncern Sany przejmuje niemieckie przedsiębiorstwo Putzmeister. Mimo, że obie strony podpisały już umowę, nad transakcją zaczęły gromadzić się czarne chmury. Inna chińska firma – Zoomlion ogłosiła, że Putzmeister bezpodstawnie zakończył z nią negocjacje i podpisał umowę z Sany. Powodem dla którego Puztmeister zawiesił rozmowy z Zoomlion miało być złamanie przez chińską firmę umowy o dochowaniu poufności. Chiński koncern broni się przed tym wskazując, że Sany podjął się procedury przejęcia niemieckiego producenta niezgodnie z chińskim prawem i nie uzyskał wymagalnych do tego zezwoleń. Zoomlion odrzuca również zarzut złamania umowy o dochowanie poufności.

Według informacji podawanych przez chińskie gazety powołujące się na przedstawicieli Zoomlion i ekspertów branżowych, podpisanie umowy o dochowanie poufności miało mieć miejsce już po przekazaniu informacji chińskim władzom. Zarząd Putzmeister miał w grudniu ubiegłego roku wystosować do Zoomlion oficjalne zaproszenie do rokowań o przejecie udziałów. 21 grudnia Zoomlion odpowiedział pozytywnie na zaproszenie i miał jednocześnie poinformować niemieckich partnerów o wymogach jakie chińskie prawo stawia firmie przejmującej. Jednym z nich była konieczność uzyskania zgody Komisji Rozwoju Narodowego i Reform (中华人民共和国国家发展和改革委员会). 22 grudnia Zoomion złożył odpowiedni wniosek i poinformował o tym Niemców, którzy w odpowiedzi wysłali 23 grudnia oficjalne zaproszenie do przetargu, bez podniesienia jakichkolwiek zarzutów. 30 grudnia Zoomlion otrzymał pozwolenie na przejęcie i następnego dnia strony podpisały oficjalne porozumienie o dochowaniu poufności. Dla Putzmeister szczególnie istotne miało być nie ujawnianie informacji o wynikach finansowych spółki, które to z kolei informacje powinny być uwzględnione we wniosku o zgodę na przejęcie. Zdaniem Zoomlion nie ma mowy o naruszeniu przez nich poufności, ponieważ umowa o dochowaniu poufności została podpisana już po ujawnieniu informacji, Zoomlion miał informować Putzmeister o konieczności złożenia wniosku

Co się wydarzyło w ciągu kolejnych trzech tygodnia pozostaje na razie nie wyjaśnione. 19 stycznia Putzmeister i Sany podpisały list intencyjny, 21 stycznia umowę o przejęciu, a 26 stycznia Putzmeister oficjalnie poinformował Zoomlion o zakończeniu przetargu. Sęk w tym, że Sany nie dysponuje zgodą Komisji Rozwoju Narodowego i Reform. W świetle prawa chińskiego bez tej zgody umowa nie jest skuteczna. Problemem jest czy zostanie przez chińskie władze konwalidowana. W świetle przepisów Sany powinno się było ubiegać o zgodę Komisji przed podpisaniem umowy o przejęcie. Komisja może zatwierdzić transakcję, jednak zasada jest taka, że w wypadku, jeśli kilka firm chińskich ubiega się o przejęcie firmy zagranicznej decyzję, która tego dokona, jest w ręku administracji, czyli partii i jest sprawą polityczną, a nie czysto ekonomiczną. Sany twierdzi, że negocjacje były prowadzone za zgodą i przy wsparciu władz KPCh prowincji Hunan oraz administracji, w szczególności wicegubernatora prowincji Chen Zhaoxionga.

Wygląda na to, że jedno z najbardziej znaczących przejęć firmy europejskiej przez chińskie przedsiębiorstwo w przeciągu ostatnich miesięcy może nie zostać sfinalizowane. Konflikt, jaki powstał pomiędzy dwoma chińskimi firmami wskazuje wyraźnie jak istotny dla dalszego rozwoju chińskich przedsiębiorstw jest dostęp do technologii, jakimi dysponują europejskie i amerykańskie firmy, jak i do ich marki. Putzmeister, to i dla Sany i dla Zoomlion, przede wszystkim źródło zaawansowanych technologii i dobra rozpoznawalność marki w wielu krajach świata.

Na podstawie m.in.,: 鉅亭網, 21世纪网, 中国新闻网,

Reklamy