Kara śmierci za „olej z recyclingu”

Posted on 24 lutego 2012 - autor:

1


Chińskie władze ogłosiły zintensyfikowanie walki z przestępstwami związanymi z „olejem z recyclingu”, czyli zużytym olejem z restauracji, po obróbce ponownie wprowadzanego do sprzedaży. Zgodnie z rozporzadzeniem wydanym 24 lutego przez Sąd Najwyższy, Prokuraturę i Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, sądy przy rozpatrywaniu takich przestępstw będą brały pod uwagę skalę, ilości wprowadzane do obrotu, szkodliwość dla zdrowia, i w najcięższych przypadkach będą mogły zasądzać najwyższy wymiar kary. Surowe kary przewidziano również dla urzędników, którzy nie dopełnią swoich obowiązków związanych z nadzorem nad sprzedażą oleju.

Nowe przepisy mają na celu zlikwidowanie dotkliwych dla konsumentów praktyk, bowiem według danych ogłoszonych przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego od sierpnia 2010 roku policja odkryła 100 wytwórni zużytego oleju i aresztowała ponad 800 osób trudniących się jego przerabianiem i handlem.

Wprowadzenie kary śmierci za przestępstwa związane z produkcją i sprzedażą niebezpiecznej żywności nastąpiło w maju 2011 roku, podczas rewizji listy przestępstw, za które przewidziano najwyższy wymiar kary, skracając ją z 68 do 55. W przypadkach przestęptw, w wyniku których konsument ciężko zachorował lub umarł, minimalny wymiar kary to 10 lat więzienia.

Źródło China Daily, All About China

Reklamy