Reforma chińskich przedsiębiorstw państwowych

Posted on 25 sierpnia 2012 - autor:

0


źródło_hncctv_hnccgc_com

źródło: hncctv

W ostatnim numerze magazynu New Century Weekly (《新世纪》周刊) ukazał się wywiad z Zhang Wenkui (张文魁) zastępcą szefa Instytu Badań nad Przedsiębiorstwami w Ośrodku Badań nad Rozwojem Rady Państwa (Development Research Center of the State Council Enterprise Research Institute, 国务院发展研究中心企业所 ). Tematem rozmowy była konieczność reformy systemu chińskich przedsiębiorstw państwowych (SOE) i jej znaczenie dla rozwoju Chin. Według Zhang Wenkui aktualne spowolnienie chińskiej gospodarki nie jest czymś chwilowym ale wynika z wielowarstwowych problemów strukturalnych, których nie można się pozbyć doraźnymi rozwiązaniami na płaszczyźnie administracyjnej. Utrzymanie wysokiego tempa rozwoju gospodarczego powinno mieć miejsce nie poprzez rozgrzewanie inwestycji tylko poprzez ulepszenie systemu alokacji środków.

 Jego zdaniem, jeśli w okresie 12-ej pięciolatki chińskie władze nie podejmą samorzutnie reform, to w następnej pięciolatce zostaną do tego zmuszone sytuacją gospodarczą i będą musiały dokonywać zmian w trudniejszej sytuacji co wpłynie niekorzystnie na wzrost gospodarczy i stabilność społeczną. Reformy lat 90-tych, które otwarły Chinom drogę do były reformami responsywnymi, odpowiedzią na fatalną sytuację gospodarczą państwa. Teraz jest czas na reformy proaktywne. Problemy zostały już zdiagnozowane, najwyższy czas podjąć się ich rozwiązywania. Szczególnie istotna zdaniem Wang Wenkui jest reforma sektora przedsiębiorstw państwowych.

 Jednym z elementów powinno być otwarcie większej liczby sektorów dla prywatnych przedsiębiorców. Etatyzacja chińskiej gospodarki jest błędem. Przyznaje, że przedsiębiorstwa państwowe cieszą się większym poważaniem u znacznej części chińskiego społeczeństwa, które uważa i często słusznie, że firmy państwowe, trzymają jeszcze pewne standardy jakości wytwarzanych produktów, podczas gdy prywatne przedsiębiorstwa działające w warunkach ostrej konkurencji rynkowej walczą przede wszystkim za pomocą ceny i jakość produktów, np. w targanej skandalami branży spożywczej pozostawia wiele do życzenia. Jednak jego zdaniem rozwiązaniem problemu nie jest utrzymanie tak szerokiego udziału SOE w gospodarce tylko poprawa systemu kontroli państwowej nad spełnianiem przez przedsiębiorstwa wymaganych norm i standardów. Społeczeństwo nie zwraca uwagi jakie są koszta utrzymania przedsiębiorstw państwowych w których systematycznie, mimo wzrostu przychodów, spada wydajność i rentowność. Dalsze rozszerzanie sektora państwowego kosztem prywatnego to droga donikąd.

 W sytuacji kiedy około 35% chińskich przedsiębiorstw państwowych przynosi straty, które generują przede wszystkim małe i średnie firmy najlepszym rozwiązaniem jest ich sprzedaż, ewentualnie reorganizacja lub połączenie z innymi przedsiębiorstwami. 50% wszystkich przedsiębiorstw państwowych należy do sektora handlowego i usługowego i w większości przypadków mogą być bez problemów sprzedawane w całości W wypadku przedsiębiorstw dużych i konglomeratów najlepszym rozwiązaniem jest dywersyfikacja struktury własnościowej. Nalezy również zreformować system zarządu przedsiębiorstw państwowych, gdzie dominują urzędnicy państwowi, którzy swobodnie przechodzą ze stanowisk w administracji do gospodarki. Trudno spodziewać się po byłym dyrektorze wielkich zakładów państwowych, że już jako urzędnik będzie sprawiedliwie rozdzielał leżące w jego dyspozycji środki.

 Reforma przedsiębiorstw państwowych jest konieczna, jednak równie istotne jest przeprowadzenie zmian w organach zarządzających przedsiębiorstwami państwowymi, szczególnie w Komisji Nadzoru i Administracji Majątkiem Skarbu Państwa Rady Państwa (国务院国有资产监督管理委员会, State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council) , która stała się organem zbiurokratyzowanym i przerośniętym przez co nie jest w stanie w obecnym kształcie stać się motorem zmian.

Pełny tekst wywiadu: http://magazine.caixin.com/2012-08-17/100425363.html

Reklamy