Gródek obronny i muzeum Hakka w Shenzhen

Posted on 2 stycznia 2013 - autor:

0


Museum_Hakka_Shenzhen_Crane_Lake_06Hakka (客家人)to jeden z etnosów w obrębie narodowości Han, który od lat budzi kontrowersje wśród historyków, językoznawców i kulturoznawców. Przyjmuje się, że Hakka to potomkowie kilku fal emigracyjnych Chińczyków narodowości Han, którzy wskutek wojen domowych i najazdów barbarzyńców na przestrzeni setek lat emigrowali z północy Chin do prowincji południowych, gdzie mieszali się z południowymi Hanami i lokalną ludnością. Niektórzy badacze wskazują również na możliwe korzenie Hakka w barbarzyńskich ludach Dongyi i Xiongnu (Hunowie).

Od czasów pierwszego cesarza Qin Shi Huang aż po mongolską dynastię Yuan kolejne grupy uciekinierów z północy uciekały na południe Chin na obszary dzisiejszych prowincji Jiangxi, Fujian i Guangdong. Datowanie i syntetyczny opis poszczególnych fal migracyjnych Hakka można znaleźć np. tutaj http://www.szlgnews.com/whlg/content/2007-05/16/content_1128270.htm  . Nazwa Hakka oznacza gości, przybyszów. Ukucie tej nazwy przypada na okres panowania cesarza Kangxi, kiedy potomkowie ucieknierów z północy zachęceni subsydiami zaczęli na polecenie cesarza ponownie zasiedlać wyludnione z powodu najazdów piratów japońskich nadmorskie prowincje południowych Chin. Niechęć lokalnych mieszkańców (Punti) władających różnymi dialektami języka Yue  do przybyszów spowodowała że Hakka, mimo że osiedlali się legalnie zgodnie z wola władcy byli spychani na jałowe górskie tereny. Narastające tarcia doprowadziły do walk etnicznych szczególnie krwawych w prowincji Guangdong w latach 1855 – 1867r., kiedy to Hakka wspomagali wojska cesarske w atakach na wsie biorące udział w anty qingowskim powstaniu czerwonych Turbanów, w odpowiedzi Punti atakowali wsie Hakka. Około miliona ofiar, w znaczącej części Hakka spowodowało znaczne zmniejszenie ich populacji i emigrację z wielu powiatów do innych regionów Chin, jak również za granicę.

Museum_Hakka_Shenzhen_Crane_Lake_06

Hakka emigrowali bowiem na przestrzeni dziejów nie tylko w obrębie cesarstwa Chińskiego, ale również do krajów Azji Południowo-Wschodniej: Malezji, Indonezji, Filipin, Singapuru, (w zachodnim Kalimantan w 1777 r. założyli nawet swoje państwo republikę Lang Fang, która dotrwała do 1884r.), Stanów Zjednoczonych i do Europy. Wielu Hakka po wojnie z Punti wzięło czynny udział w działalności tajnych stowarzyszeń oraz antyqingowskich towarzystw i partii politycznych, o czym pisała Mary S. Erbaugh w The China Quarterly No. 132 (Dec., 1992), w artykule o znamiennym tytule „The Secret History of the Hakkas: The Chinese Revolution as a Hakka Enterprise”. Z Hakka wywodzili się tacy czołowi działacze Chin republikańskich i czołowi członkowie Komunistycznej Partii Chin jak: Sun Jat-sen (choć co do tego są spory), Guo Moruo, Zhu De, Chen Yi, Hu Yaobang czy sam Deng Xiaoping.

Museum_Hakka_Shenzhen_Crane_Lake_04

Galeria ze zdjęciami wybitnych przedstawicieli społeczności Hakka

Obecnie główne skupiska Hakka w Chinach to przede wszystkim prowincje Fujian, Guangdong, oraz niewielkie grupy w Jiangxi, Guangxi, Syczuanie (Sichuan), Hunanie i na Hajnanie. Uwagę chińskich i zagranicznych turystów przyciągają przede wszystkim okrągłe wielopokoleniowe domy Hakka, które są jedną z ważniejszych atrakcji turystycznych w Fujian. Muzeum poświęcone kulturze Hakka w podmiejskiej dzielnicy Shenzhenu Longgang zostało ulokowane w pochodzącym z końca XVIII – pocz. XIX w. gródku obronnym należącym do rodu Luo. Angielska nazwa Hehu (albo Crane Lake) Round House jest mocno myląca, gdyż żadną miarą rezydencja nie jest okrągła i nie ma wiele wspólnego z okrągłymi domami Hakka z Fujian. Ród Luo według tradycji wywodzić się miał z arystokracji państwa Luo, którzy po zniszczeniu państwa w 690 r.p.n.e. przez państwo Chu udali się na wygnanie i po kolejnych migracjach coraz bardziej na południe Chin poprzez prowincje Jiangxi, Fujian, wschodni Guangdong dotarli w okolice dzisiejszego Shenzhenu. Członkowie rodu Luo i ich krewni brali aktywny udział w walkach z wojskami Qingów w służbie rewolucji 1911 r. i w wojnie z japońskimi okupantami,

Museum_Hakka_Shenzhen_Crane_Lake_05

Teren gródka jest otoczony wysokim na kilka matrów murem obronnym o wymiarach ok. 166 x 104 x 116 x 104 m. Plan muzeum: http://www.szlgkjbwg.com/Channel.aspx?ChId=51 Budynki wewnątrz murów są zbudowane w dwóch kręgach zewnętrznym i wewnętrznym. W centrum kompleksu znajduje się rezydencja rodu Luo oraz świątynie przodków. Ekspozycja muzealna w poszczególnych budynkach została podzielona na działy tematyczne, obejmujące różne aspekty życia dawnych i współczesnych Hakka: narzędzia rolnicze, ubiory, meble, wnętrza domostw, broń, wyposażenie warsztatów drukarskich, koszykarskich, wyposażenia do produkcji chińskiej wódki i toufu. Na jednej ze ścian przy wejściu do kompleksu ulokowano salę chwały Hakka – fotografie najwybitniejszych przedstawicieli tej grupy etnicznej., Z powodów politycznych brakuje fotografii Hu Yaobang, zwolennika reform politycznych, którego pogrzeb zapoczątkował falę protestów w Pekinie, znanych potem pod nazwą „chińskiej wiosny” które zakończyły się masakrą studentów w okolicach Placu Tian’an men w czerwcu 1989r.

Museum_Hakka_Shenzhen_Crane_Lake_06

Maszyna do wyciskania soku z trzciny cukrowej

Podróżując z centrum Shenzhen najwygodniej i najszybciej można się dostać do muzeum samochodem albo metrem. Ok. 10-15 minut spacerem od stacji Nanlian (南联)linii Longgang (龙岗), wejście do muzeum jest doskonale oznakowane, opisy wewnątrz są w dużej części dwujęzyczne: chińsko-angielskie.

Strona muzeum: http://www.szlgkjbwg.com/index.aspx

Więcej nt Hakka w jęz. Chińskim np. Tutaj: http://www.hakkasky.cc/wiki/

Museum_Hakka_Shenzhen_Crane_Lake_07

Maszyna do odwiewania ziaren zbóż od plewów

Museum_Hakka_Shenzhen_Crane_Lake_08

Element linii do wyciskania oliwy

Museum_Hakka_Shenzhen_Crane_Lake_09

Salon z ołtarzykiem

Museum_Hakka_Shenzhen_Crane_Lake_10

Sypialnia

Museum_Hakka_Shenzhen_Crane_Lake_11

Kuchnia

Museum_Hakka_Shenzhen_Crane_Lake_12

Museum_Hakka_Shenzhen_Crane_Lake_13

Rekonstrukcja warsztatu drukarskiego

Museum_Hakka_Shenzhen_Crane_Lake_14

Mała gorzelnia