Jak zapieczętować internet?

Posted on 4 stycznia 2013 - autor:

0


Katarzyna Sarek

„Jak zapieczętować internet?”

cenzorship_china_source_chinesema_wordpress_com

zdjęcie pobrano ze strony: http://chinesema.wordpress.com

[…] Ponad miliard użytkowników mobilnego internetu i 538 milionów użytkowników internetu stacjonarnego już cztery dni później dowiedziało się w jaki sposób władze zapewnią im komfort korzystania z sieci pozbawionej plotek, oszustw i gwałcenia prywatności. 28 grudnia weszło w życie nowe prawo dotyczące ochrony internetu. W myśl jednego z paragrafów, dostawcy usług internetowych w przypadku odkrycia publikacji czy rozpowszechniania nielegalnych treści mają obowiązek je usunąć i powiadomić władze. Najwięcej kontrowersji wzbudził jednak inny zapis, który stanowi, że wszyscy użytkownicy internetu muszą rejestrować się za pomocą prawdziwych danych osobowych. […]

[…]Co oznaczają nowe przepisy? Przede wszystkim to, że chińska policja będzie w stanie jeszcze szybciej namierzyć i aresztować osoby, które ośmielą się umieszczać czy rozpowszechniać w sieci informacje niepodobające się władzom. Weibo (chiński Twitter) ze swoimi 300 milionami użytkowników, mimo ograniczeń i barier stało się najważniejszym forum wymiany informacji i jedynym miejscem, w którym Chińczycy – jeszcze anonimowo – mogli szczerze się wypowiedzieć i byli w stanie samorzutnie się organizować. Obecnie internet w Chinach staje się coraz bardziej zamknięty. Nawet na lotniskach nie ma swobodnego dostępu do wifi (hasło dostępu można otrzymać jedynie smsem), a kafejki internetowe od dawna podlegają ścisłemu nadzorowi. Zmuszenie użytkowników internetu mobilnego do podawania prawdziwych danych pozbawi chińską sieć roli jedynego medium, za pomocą którego Chińczycy byli w stanie, choć w ograniczonym stopniu, piętnować grzechy władzy i dochodzić swoich praw oraz wpuszczać do publicznego obiegu informacje, które w mediach zostałyby zatrzymane przez cenzurę. W autorytarnych Chinach brak możliwości anonimowej wypowiedzi oznacza całkowite zdanie się na łaskę i niełaskę policji, bezpieki i urzędników. Nowe prawo, jeśli zostanie wdrożone i stosowane łącznie z przepisami o działalności wywrotowej i rozsiewaniu szkodliwych plotek, może również w dalszej perspektywie oznaczać dla obserwatorów chińskiego życia społecznego i politycznego odcięcie od wielu cennych informacji o sytuacji za Wielkim Murem.[…]

Pełny tekst artykułu został opublikowany w Kulturze Liberalnej:
http://kulturaliberalna.pl/2013/01/01/czwartek-chiny-sarek-jak-zapieczetowac-internet//

Reklamy
Posted in: SPOŁECZEŃSTWO