Konferencja NEOAzja III w Krakowie

Posted on 6 marca 2013 - autor:

0


neoazja3_plakatDalekowschodnie Koło Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego ma przyjemność zaprosić na trzecią edycję konferencji studencko-doktoranckiej NEOAzja, która odbędzie się w dniach 9–10 marca 2013 roku w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Krupniczej 33 w Krakowie.

Pomysł na konferencję narodził się dwa lata temu, gdy członkowie DKN UJ próbowali znaleźć interdyscyplinarną konferencję studencko-doktorancką, która poruszałaby tematy związane z współczesną Azję Środkową i Wschodnią. Od tego czasu projekt rozwinął się i nabrał znacznego wymiaru. Wśród zaproszonych gości znajdują się przedstawiciele środowiska naukowego z całej Polski: studenci, doktoranci, członkowie kół naukowych, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytutów badawczych. W tym roku na konferencji wyniki swoich badań przedstawi ponad 30 osób.

Głównym celem konferencji jest naukowe ujęcie procesów zachodzących we współczesnej, dynamicznie modernizującej się Azji Wschodniej i Środkowej, ukazanie różnic między tradycyjną a współczesną kulturą oraz próba odpowiedzi na pytanie: w jakim kierunku zmierzają zmiany w społeczeństwach w regionie? W ramach odpowiedzi na to pytanie utworzyliśmy bloki tematyczne związane z polityką, kulturą, religią, prawem, społeczeństwem, ekonomią i innymi zagadnieniami.

Atrakcją towarzyszącą konferencji jest wernisaż zdjęć z konkursu „NEOAzja – życie codzienne na Dalekim Wschodzie”, który odbędzie się 9 marca o godzinie 20.30 w lokalu MASA Sushi na ulicy Grodzkiej 50 w Krakowie. Serdecznie zapraszamy!

Harmonogram

09.03.2013 DZIEŃ I

10:00 – 10:30 – Oficjalne rozpoczęcie konferencji

10:30 – 11:50 – I panel – Azja Centralna

10:30 – 10:50 – Kamil Ciborowski – Hamid Karzaj czy restauracja talibów? Afganistan po zakończeniu operacji NATO – próba analizy.

10:50 – 11:10 – Szymon Cierpisz – Kształt władzy: kształtowanie przestrzeni reprezentacyjnej w Azji Centralnej.

11:10 – 11:30 – Paweł Słoń – Pożegnanie z cyrylicą? Polityka językowa na terenie Azji Centralnej od upadku ZSRR po dzień dzisiejszy.

11:30 – 11:50 – Sylwia Pietrowiak – Współczesne a nowoczesne. Praktyki małżeńskie w północno-zachodnim Kirgistanie.

11:50 – 12:05 – przerwa kawowa

12:05 – 13:05 – II panel – Kultura japońska

12:05 – 13:05 – Gabriela Matusiak – Modern ukiyo-e – tradycyjna sztuka japońska w wersji digital art.

12:25 – 12:45 – Anna Bednarczyk – Japońska k-popkultura.

12:45 – 13:05 – Katarzyna Sabatowicz – Japonia daleka, a jednak tak bliska. Cechy estetyki japońskiej w życiu i twórczości artystów okresu Młodej Polski.

13:05 – 13:20 – przerwa kawowa

13:20 – 14:00 – III panel – Kultura

13:20 – 13:40 – Konrad Piwowarczyk – Stereotypy Azjatów w Amerykańskich Kreskówkach Family Guy, South Park, Drawn Together i The Simpsons.

13:40 – 14:00 – Paweł Baster – Blogiem w system! Rozwój chińskiego społeczeństwa obywatelskiego w sieci.

14:00 – 15:00 – przerwa na lunch

15:00 – 16:20 – IV panel – Prawo

15:00 – 15:20 – Aleksander Kotarski – Pozycja ustrojowa egzekutywy oraz legislatywy w Konstytucji Papui – Nowej Gwinei.

15:20 – 15:40 – Maciej Maćkowiak – Shariat oraz wpływy islamu na nowoczesne prawodawstwo w Indonezji , Malezji i Brunei.

15:40 – 16:00 – Radek Wasilewski – Kultura prawa europejskiego a Chiny – prawo rzymskie nośnikiem wartości?

16:00 – 16:20 – Przemysław Brzuszczak – Postulaty delegacji państw azjatyckich na Światowej Konferencji Praw Człowieka w Wiedniu. „Regionalna specyfika” ochrony praw człowieka w kontekście sporu o uniwersalizm.

16:20 – 16:35 – przerwa kawowa

16:35 – 17:35 – V panel – Religia

16:35 – 16:55 – Monika Matysek – Pentekostalizm w Azji: charyzmatyczne oblicze chrześcijaństwa na Dalekim Wschodzie.

16:55 – 17:15 – Marta Jaworska – Zmiany w obrzędowości rodzinnej w Japonii na przykładzie ceremonii ślubnych i pogrzebowych.

17:15 – 17:35 – Zuzanna Żbik – Mit Tybetu. Wizerunek współczesnego Tybetu w mediach.

20:30 – Wernisaż zdjęć przesłanych na konkurs fotograficzny oraz rozdanie nagród

10.03.2013 DZIEŃ II

9:30 – 10:50 – VI panel – Polityka cz. 1

9:30 – 9:50 – Patryk Tomala – Koniec ery Sihanouka – perspektywy rozwoju sceny politycznej Kambodży po śmierci Czerwonego Księcia.

9:50 – 10:10 – Arkadiusz Nyzio – Polityczna i gospodarcza aktywność Chin w Europie Środkowo-Wschodniej: przykłady Polski i Węgier.

10:10 – 10:30 – Mateusz Cwetler – Ruch maoistowski w Azji Południowej – dywersyfikacja i uwarunkowania społeczne.

10:30 – 10:50 – Rafał Bill – „Wolność ekonomiczna kształtuje wolność polityczną”. Studium wybranych krajów dalekowschodniej Azji.

10:50 – 11:05 – przerwa kawowa11:05 – 12:05 – VII panel – Polityka cz. 2

11:05 – 11:25 – Oskar Pietrewicz – Perspektywy relacji międzykoreańskich po objęciu władzy w Republice Korei przez administrację prezydent Park Geun-hye.

11:25 – 11:45 – Dominika Daśko – Chiny – mocarstwo XXI wieku?

11:45 – 12:05 – Katarzyna Duda – Jak XXI wpłynął na politykę wewnętrzną oraz zagraniczną Chin.

12:05 – 12:20 – przerwa kawowa

12:20 – 13:40 – VIII panel – Stosunki międzynarodowe

12:20 – 12:40 – Natalia Olszanecka – Rosja-Indie-Chiny – strategiczny trójkąt, czy współpraca trójstronna?

12:40 – 13:00 – Tomasz Okraska – Chińsko-indyjska rywalizacja o wpływy w państwach Azji Południowej i Wschodniej. Wybrane przykłady.

13:00 – 13:20 – Michał Lubina – Interesy Chin w Birmie

13:20 – 13:40 – Marta Antosz – No more bandwagoning? Relacje amerykańsko-japońskie w kwestiach militarnych.

13:40 – 14:40 – przerwa na lunch

14:40 – 16:00 – IX panel – Społeczeństwo

14:40 – 15:00 – Izabela Kujawa – „Work&Travel” w Chinach. Motywacje i styl życia imigrantów z Zachodu.

15:00 – 15:20 – Aleksandra Nowicka – Mother India XXI wieku, czyli dzisiejsza sytuacja kobiet w Indiach.

15:20 – 15:40 – Julian Marcinów – Freeter. Między wolnością a użytecznością społeczną.

15:40 – 16:00 – Anna Grzywacz – Konstruowanie tożsamości w społeczeństwach wieloetnicznych. Przypadek Indonezji.

16:00 – 16:15 – przerwa kawowa

16:15 – 17:15 – X panel – Społeczeństwo japońskie

16:15 – 16:35 – Magdalena Zielińska – Samobójstwa w Japonii w kontekście historycznym i kulturowym-przemiany zachodzące w postrzeganiu zjawiska.

16:35 – 16:55 – Katarzyna Skulimowska – Dlaczego Japonia (nie) upadnie? Kraj Kwitnącej Wiśni w obliczu katastrofy demograficznej.

16:55 – 17:15 – Jakub Grątkowski – Mniejszość narodowa Okinawy w japońskim systemie edukacji.

17:20 – Zakończenie konferencji