Chiny: Między integracją a mocarstwowością

Posted on 14 sierpnia 2013 - autor:

0


Łukasz Sarek

„Między integracją a mocarstwowością. O „Polityce zagranicznej Chin” Jean-Pierre’a Cabestana”

polityka-zagraniczna-Chin_pion

Rola Chin w świecie wzrasta, ale wraz z nią rosną nie tylko oczekiwania, lecz także obawy ze strony innych państw. Zagraniczni obserwatorzy od lat próbują zajrzeć za zasłonę skrywającą motywy, cele i priorytety, którymi kierują się chińscy politycy. Chcieliby dowiedzieć się, jakie są mechanizmy podejmowania decyzji i które organa państwa i partii mają wpływ na kierunki chińskiej polityki zagranicznej. Pytanie, które stawia sobie społeczność międzynarodowa brzmi: w jaki sposób włodarze z Pekinu wykorzystają chińską potęgę gospodarczą i militarną na międzynarodowej scenie? Jedną z pozycji, która prezentuje kompleksowe odpopolityka zagraniczna odpowiedzi na wiele z tych pytań, jest wydana przez Wydawnictwo Akademickie Dialog książka Jean-Pierre’a Cabestana „Polityka Zagraniczna Chin. Między integracją a dążeniem do mocarstwowości”.

Autor, obecnie profesor Hong Kong Baptist University w Department of Government and International Studies, w sposób udokumentowany, opierając się nie tylko na ogromnym zbiorze źródeł pisanych – zarówno zachodnich, jak i chińskich, których siatkę pojęciową i terminologię poddaje wnikliwej analizie – a także na wywiadach przeprowadzonych przy okazji oficjalnych spotkań i prywatnych rozmów z chińskimi analitykami i decydentami, przedstawia szerokie spektrum zagadnień związanych z chińską polityką zagraniczną. Książkę rozpoczyna od prezentacji koncepcji, które dominowały lub próbowały dojść do głosu w okresie ostatnich trzydziestu lat, od chwili kiedy państwo chińskie w wyniku krwawego stłumienia studenckiego protestu w Pekinie, powszechnie nazywanego masakrą na Placu Tian’anmen, znalazło się w izolacji politycznej. Począwszy od polityki „nierzucania się w oczy” Deng Xiaopinga (dosł. unikania światła i szukania ciemności), poprzez zdecydowaną, żeby nie rzec agresywną, politykę „dyplomacji i strategii wielkiego państwa” promowaną przez Jiang Zemina, po koncepcję pokojowego wzrostu wspieraną początkowo przez Hu Jintao, później, po kosmetycznych zmianach nazwaną koncepcją pokojowego rozwoju, a która z kolei została zastąpiona bardziej zdecydowaną polityką mocarstwową w drugiej połowie rządów pary Hu-Wen.

Dokonany przez Cabestana przegląd jest żywym i wszechstronnym opisem nie tylko samych koncepcji, ale również historii debaty, jaka się wokół nich toczyła, ich praktycznego wdrożenia oraz ludzi, którzy za nimi stali i je wspierali – dygnitarzy partyjnych, naukowców i analityków. Czytelnik dostaje obraz sporów, konfliktów i dysput, jakie toczyły się i toczą w Chinach wokół kierunków polityki zagranicznej oraz tego, w jaki sposób tarcia na szczytach władzy, wewnętrzne wydarzenia w Chinach, zmiany w otoczeniu międzynarodowym i polityka innych państw wpływają na relacje Pekinu ze światem zewnętrznym. Książka odkrywa cele, które Państwo Środka realizuje lub próbuje realizować na arenie międzynarodowej w ramach stosunków bilateralnych oraz poprzez udział w organizacjach międzynarodowych i forach regionalnych, takich jak na przykład ONZ i jego agencje, Szanghajska Organizacja Współpracy, ASEAN, ASEAN +3. Pozwala zrozumieć, do czego Chiny dążą w różnych perspektywach czasowych oraz czego oczekują od świata zewnętrznego, a także w jaki sposób wykorzystują międzynarodowe platformy do realizacji własnych planów.

Pełny tekst artykułu został opublikowany w Kulturze Liberalnej:
http://kulturaliberalna.pl/2013/08/13/sarek-miedzy-integracja-a-mocarstwowoscia-o-polityce-zagranicznej-chin-jean-pierrea-cabestana/

Reklamy