Dokument nr 9

Posted on 30 sierpnia 2013 - autor:

0


Katarzyna Sarek

„Dokument nr 9″

freedom_collection_org_news3

zdjęcie pobrano z freedomcollection.org

Proces Bo Xilaia, zawierający wszystkie niezbędne elementy do przykucia uwagi w postaci pieniędzy, seksu i przemocy, zdecydowanie wysunął się na prowadzenie w kategorii bieżące wiadomości z Chin i przysłonił inne, mniej widowiskowe, ale równie ciekawe wydarzenia.

Otóż w prasie pojawił się, z założenia tajny, „Dokument nr 9”, czyli okólnik z instrukcjami dla członków rządzącej partii przedstawiający im ich przyszłe stanowisko wobec „obecnych ideologicznych trendów”. Pismo, owoc pracy tęgich mózgów w Pekinie, powstało w kwietniu tego roku i od tego czasu krąży wśród partyjniaków coraz niższego szczebla. Szczęśliwym trafem dyskrecja pewnej części członków KPCh jest równa tej panującej w Platformie Obywatelskiej, więc czytelnicy „Kultury Liberalnej”, na równi z całym światem, mogą uzyskać pewne informacje w kwestii „Co chińskie władze uznają za niebezpieczne ideologiczne trendy”.

Otóż w dokumencie wymieniono siedem zagrażających pozycji partii idei i koncepcji. Pozycję pierwszą zajęła zachodnia demokracja konstytucyjna, następnie uniwersalne prawa człowieka, społeczeństwo obywatelskie, neoliberalizm, niezależność mediów, nihilizm historyczny (czyli negowanie obowiązującej historii KPCh i Nowych Chin) oraz kwestionowanie Reform Otwarcia i socjalizmu z chińską charakterystyką. Rozprzestrzenienie powyższych „błędnych ścieżek myślenia” zostało uznane za wysoce niewłaściwe i organy partyjne wszelkich szczebli dostały zadanie chronienia społeczeństwa przed „zachodnimi wrogimi siłami i dysydentami w kraju”, którzy „nieustannie infiltrują sferę ideologiczną”.

Pełny tekst artykułu został opublikowany w Kulturze Liberalnej:
http://kulturaliberalna.pl/2013/08/29/czwartek-chiny-sarek-dokument-nr-9/

Reklamy