Zadłużenie Chin: bomba z opóźnionym zapłonem?

Posted on 11 stycznia 2014 - autor:

0


Łukasz Sarek
„Zadłużenie Chin: bomba z opóźnionym zapłonem?”

ntt.nbd.com.cn

source: ntt.nbd.com.cn

Chinom nadal daleko jest do poziomu zadłużenia Grecji i Japonii, ale dynamika wzrostu chińskiego długu jest niepokojąca, a kondycja finansów publicznych Chin rodzi coraz większe obawy

…Biorąc pod uwagę wyniki, trudno się dziwić wstrzemięźliwości chińskich władz w dzieleniu się treścią audytu z opinią publiczną i trzymaniu jej w tajemnicy aż do końca roku, półtora miesiąca po zamknięciu III plenum KC KPCh i kilka tygodni po zakończeniu Centralnej Roboczej Konferencji ds. Gospodarki. Obrady wymagały spokoju społecznego, a treść raportu jest niepokojąca. Potwierdziły się przypuszczenia wielu analityków dotyczące gwałtownego wzrostu zadłużenia publicznego w przeciągu ostatnich dwóch lat. Obawy budzą zarówno poziom, jak i struktura zadłużenia rządów lokalnych.

…Dynamika wzrostu chińskiego długu jest niepokojąca, a humorów nie poprawia struktura lokalnego zadłużenia. Obligacje i inne papiery dłużne, ze względu na poważne ograniczenia uprawnień do emisji, stanowią niewiele ponad 10 proc. łącznego możliwego zadłużenia lokalnego (z czego ponad 1/3 wyemitowały rządy lokalne, a niemal połowę podległe im przedsiębiorstwa), ale prawie 57 proc. to kredyty bankowe. Część z nich to jeszcze czkawka postymulusowa, ale część to całkiem świeże pożyczki, które rosną, gdyż zadłużone rządy lokalne rolują stare długi z nowych kredytów, co oznacza że gros lokalnego zadłużenia spoczywa na barkach chińskich banków.

Efekty stymulacji i partyjnego systemu oceniania sukcesów lokalnych działaczy widać wyraźnie po tym na co są wydawane pożyczane pieniądze. Ponad 70 proc. zaciągniętych długów łącznie ze wszystkich kategorii poszło na zakup ziemi pod urbanizację i industrializację, na infrastrukturę miejską i transportową. Dodatkowe 6,5 proc. na mieszkalnictwo socjalne. Takie wydatki widać gołym okiem, wyrastają nowe, co z tego, że często puste, osiedla mieszkaniowe, parki przemysłowe i autostrady. Jest się czym pochwalić delegacji ze szczebla wyżej.

Pełny tekst artykułu został opublikowany na Forbes.pl :
http://www.forbes.pl/zadluzenie-chin-bomba-z-opoznionym-zaplonem-,artykuly,168955,1,1.html

Reklamy