Kapitalizm dziki czy państwowy: jakie są współczesne Chiny?

Posted on 5 czerwca 2014 - autor:

1


Katarzyna Sarek, Łukasz Sarek
„Kapitalizm dziki czy państwowy: jakie są współczesne Chiny?”

Nieprawdą jest, że w Chinach panuje dziki kapitalizm, Pekin nie dąży do dominacji nad światem, a komunistyczna ideologia została potępiona – piszą dr Katarzyna Sarek i Łukasz Sarek w polemice z wywiadem z prof. Krzysztofem Gawlikowskim (Forbes 05/2014)
Poniższy tekst jest polemiką z przeprowadzonym przez Tomasza Jóźwika wywiadem z prof. Krzysztofem Gawlikowskim „Chiny nie chcą dominować”, który ukazał się w majowym numerze magazynu „Forbes”.

Nie zgadzamy się z poglądami głoszonymi przez prof. Krzysztofa Gawlikowskiego, w myśl których w Chinach panuje dziki kapitalizm, kult Mao to pieśń przeszłości, a biznesmeni mają bardzo dużo do powiedzenia w relacjach z władzami. Uważamy za nieprawdziwe przedstawianie Chin jako kraju, który już wstąpił na drogę demokracji i kroczy ku jej pełnemu urzeczywistnieniu i jako kraju gdzie funkcjonują prywatne, niezależne media.

Opisywanie Chin, jako państwa, które nie dąży do dominacji i którego działania są pozbawione cech agresywnych naszym zdaniem jest błędne i niebezpiecznie zniekształcające ich wizerunek w oczach polskiej opinii publicznej. Jesteśmy również zaskoczeni jednostronną interpretacją pewnych wydarzeń i procesów historycznych, w opisie których Gawlikowski opiera się jedynie na faktach, potwierdzających jego poglądy, a pomija milczeniem te, które do nich nie pasują, a także szerszego tła społecznego i politycznego. Nasza polemika ma na celu przede wszystkim zaprezentowanie faktów, które podważają cały szereg tez Gawlikowskiego.

Określenie „dziki kapitalizm”, jakim Gawlikowski opisuje ustrój gospodarczy Chin, zdecydowanie nie oddaje jego istoty i jest wynikiem powierzchownej obserwacji fragmentów chińskiego życia gospodarczego. Posługiwanie się nim jest może w jakimś stopniu adekwatne dla opisu niektórych aspektów, jak stosunki między pracodawcami i pracownikami w małych i średnich przedsiębiorstwach prywatnych lub konkurencji w niektórych sektorach gospodarki, gdzie dominują takie przedsiębiorstwa. Jest jednak nieodpowiednie dla określenia ustroju gospodarczego in toto z uwzględnieniem roli, jaką w gospodarce pełni państwo i partia. Większość badaczy i analityków stosuje, często również przyjmowany przez chińskich autorów, termin „kapitalizm państwowy” na określenie systemu, który jest specyficzną hybrydą socjalizmu, kapitalizmu i nielicznych jeszcze elementów narodowego syndykalizmu.

Pełny tekst artykułu został opublikowany na Forbes.pl :
http://www.forbes.pl/jakie-sa-chiny-25-lat-po-tiananmen-dwa-glosy-o-wspolczesnych-chinach,artykuly,177768,1,1.html

Reklamy