Stalowy przypływ. Czy chińska stal zaleje Europę?

Posted on 3 stycznia 2016 - autor:

0


Łukasz Sarek
„Stalowy przypływ. Czy chińska stal zaleje Europę?”

A95

A95

Nadprodukcja i rosnące zadłużenie w branży stalowej uderza w producentów stali na całym świecie, również w Europie. Czy Unia będzie w stanie podjąć szybkie i skuteczne działania czy też przemysł stalowy stanie się kolejną ofiarą chińskiej ekspansji

[…]Przy słabnącym tempie wzrostu gospodarczego i dążeniach do zmiany modelu z inwestycyjnego na konsumpcyjny, chińska gospodarka nie jest i nie będzie w stanie wchłonąć całej produkowanej stali. Nadwyżki produkcji przedsiębiorstwa próbują więc przy wydatnej pomocy państwa wyeksportować. Stosowanym obecnie przez dygnitarzy partyjnych rozwiązaniem dla strukturalnych problemów jest wypchnięcie jak największej ilości stali, sprzedawanej poniżej realnych kosztów produkcji, na rynki międzynarodowe, co naraża na straty przedsiębiorstwa zagraniczne i prowadzi do poważnych perturbacji w krajach producentach stali. Ilości taniej subsydiowanej chińskiej stali są niebagatelne. W 2014 r. Chiny wyeksportowały 88,6 miliona ton stali, a szacunki wskazują, że w tym roku będzie to poziom 100-110 mln ton.[…]

[…] Napływ taniej chińskiej dotowanej stali zagraża producentom w wielu krajach, również w Polsce. Według danych opublikowanych przez World Steel Association w 2014 r. Polska zajmowała 19. miejsce na świecie pod względem ilości wyprodukowanej stali (8,6 mln ton). Chiny, największy producent, w 2014 r. wyprodukowały 822,5 mln ton, a druga w zestawieniu Japonia jedynie 110,7 mln ton, czyli niewiele więcej niż sam chiński eksport. Kolejne USA i Indie z odpowiednio 88,2 mln ton i 86,5 mln ton, czyli ilościami opowiadającymi poziomowi chińskiego eksportu. Liczby oddają skalę problemu.[…]

[…]Wiele wskazuje na to, że przynajmniej w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy – dwóch lat nie nastąpią drastyczne zmiany w organizacji chińskiej branży stalowej i władze państw producentów stali powinni dołożyć starań, by skutecznie chronić swoje przedsiębiorstwa. Pytanie tylko czy państwa członkowskie UE są w stanie porozumieć się i podjąć szybkie i skuteczne działania czy też przemysł stalowy stanie się kolejną ofiarą chińskiej ekspansji.

Pełny tekst artykułu został opublikowany na forbes.pl:
http://www.forbes.pl/stalowy-przyplyw-czy-chinska-stal-zaleje-europe-,artykuly,200102,1,1.html