Przejęcie części akcji Daimlera przez założyciela chińskiego Geely

Posted on 26 września 2018 - autor:

0


Łukasz Sarek

daimler_geely_tn

W lutym br. założyciel chińskiego koncernu Geely Li Shufu przejął kontrolę nad prawie 9,7 proc. akcji niemieckiego koncernu samochodowego Daimler. Analitycy i niemieccy politycy wyrazili wątpliwości dotyczące: zgodności tego przejęcia z wymogami niemieckiego nadzoru finansowego, roli chińskiego państwa w transakcji, intencji nowego udziałowca i korzyści dla Daimlera. Jest to kolejne wejście chińskiej firmy do jednego z czołowych niemieckich przedsiębiorstw dysponujących zaawansowaną technologią.

W reakcji na tę inwestycję można spodziewać się dalszego rozszerzenia zakresu uprawnień organów niemieckiej administracji do kontrolowania i blokowania zagranicznych inwestycji. Również prawdopodobne jest jeszcze silniejsze dążenie niemieckiego rządu do wprowadzenia bardziej jednolitego mechanizmu kontroli BIZ we wszystkich państwach UE. Jego celem byłaby możliwość zablokowania przejęć przedsiębiorstw dysponujących technologiami krytycznymi z punktu widzenia szeroko rozumianego bezpieczeństwa państw oraz kluczowymi dla zachowania przez europejskie firmy przewagi konkurencyjnej.

Inwestycja w Daimlerze jest przykładem rozbieżności między deklaracjami chińskich inwestorów a rzeczywistymi intencjami i celami. Wyważone, ale ostrożne stanowisko zarządu Daimlera wynika z dążenia do ochrony interesów firmy: technologii, know how i związanej z nimi konkurencyjnej pozycji na rynku. Wynika również z dobrych relacji z już sprawdzonymi partnerami. Reakcja Daimlera na działania nowego chińskiego inwestora jest wartościowym wzorem do analizowania i recypowania.

punktu widzenia polskich interesów krytyczne podejście niemieckiego rządu do chińskich projektów oferuje możliwość współpracy z Niemcami i innymi państwami w zakresie stworzenia wspólnych dla całej Unii reguł postępowania wobec chińskich inwestycji i inwestorów. Należy jednak przy tym uwzględniać odmienne oczekiwania Polski w stosunku do chińskich inwestycji. Liczba polskich firm, które ze względu na posiadaną technologię lub pozycję rynkową mogłyby być przedmiotem chińskich inwestycji jest obecnie bardzo ograniczona. Przybywa jednak przedsiębiorstw, szczególnie w niszowych branżach, które rozwijają nowe technologie i innowacyjne rozwiązania, a w przyszłości mogą stać się atrakcyjnym obiektem do przejęć.

Pełny tekst analizy został opublikowany w Biuletynie Ośrodka Badań Azji Centrum Badań nad Bezpieczeństwem ASzWoj, Nr 16 z marca 2018 r.
http://www.akademia.mil.pl/download/news/3548-1206-2018_03-BIULETYN-OSRODKA-BADAN-AZJI-MARZEC-2018.pdf

Reklamy