Odmrożenie rynku gier w Chinach szansą dla polskich MŚP z sektora IT

Posted on 5 Maj 2019 - autor:

0


Łukasz Sarek

W latach ubiegłych w eksporcie do Chin, polskie MŚP odnosiły głównie sukcesy w segmencie B2B a w dużo mniejszym stopniu w dobrach konsumenckich. W polskim eksporcie do Chin absolutnie dominuje obrót towarami a nie usługami. Możliwe jednak, że obraz ten ulegnie zmianie dzięki otwierającym się od tego miesiąca dla polskich małych i śred- nich firm z sektora IT możliwościom wejścia na chiński rynek gier.


Chiński rynek gier jest szacowany łącznie na 34,5 mld USD i ma 23,6 proc. udział w rynku globalnym. Wiele zagranicznych firm, które na swoich rodzimych lub na zagranicznych rynkach borykają się z coraz mniejszymi możliwościami wzrostów patrzą łakomym wzrokiem na wciąż rosnącą już ponad 600 mln rzeszę chińskich graczy. W 2018 r. wartość rynku wzrosła o 5,3 proc. Wzrost był
znacznie wolniejszy niż odnotowany 23 proc. w 2017 r., Trzeba mieć na uwadze, że był on w większości oparty o stare tytuły i pozbawiony premii jaką producenci dostają za wprowadzanie nowych gier. Liczba graczy wzrosła w ub.r. o 7,3 proc. i nieco zaskakująco był to dynamiczniejszy wzrost niż 3,1 proc. w 2017 r. Dominuje segment gier na urządzenia mobilne z prawie 63 proc. udziałem w rynku. Prawie 29 proc. rynku należy do gier instalowanych na PC, tylko 6 proc. do gier online. Jednak w obu tych ostatnich segmentach notowane są spadki przychodów i co za tym idzie spadki udziału w łącznym rynku przejmowanym przez gry na urządzenia mobilne. Udział gier na konsole, gier społecznościowych itp. był minimalny..


Chiński rynek gier komputerowych jest atrakcyjną alternatywą dla polskich producentów gier z segmentu MŚP, którzy chcą dywersyfikować obszary swoich operacji i zapewnić sobie alternatywę dla coraz bardziej konkurencyjnych rynku krajowego i rynków zachodnich. Ogromna liczba internautów, stosunkowo tani dostęp do Internetu połączony ze względną zamożnością społeczeństwa i skłonnością do przeznaczania znaczącej części wolnego czasu na rozrywkę wirtualną, gry w szczególności to argumenty przemawiające za zaangażowaniem środków na wejście do Chin. Dla MŚP pożądany modelem jest współpraca z lokalnym parterem, który zajmie się wprowadzeniem gry do obrotu i zapewni kanały dystrybucji, marketing oraz ochronę praw własności intelektualnej. Przygotowują strategię należy jednak wziąć pod uwagę zalety płynące z lokalizacji produk- tów, choć nie dotyczą one każdej gry oraz znaczny i często niekorzystny wpływ czynników politycznych na dystrybucję. Wejście do Chin oznacza obecnie wyższe potencjalne dochody niż wejście do rozwijających się państw azjatyckich jak np. Indii, Indonezji albo Tajlandii. Rynki bogatszych państw jak Japonia i Korea są natomiast bardzo konkurencyjne. Wraz z dynamicznym rozwojem jednak również rynki państw rozwijających się będą coraz bardziej atrakcyjne i choć pod względem wartości ustępują obecnie znacznie Chinom to decydując się na wejście z produktami do Azji warto również wziąć je pod uwagę i rozważyć budowanie na nich swojej obecności.

Pełny tekst artykułu został opublikowany w Gazecie Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Sierpień 2019, Numer 5(181)2019,
PDF z tekstem:

https://skosnymokiem.files.wordpress.com/2019/08/gazetamsp_05_2019_sarek.pdf