Handel lekami z Chinami w kontekście rozwoju polskiej branży farmaceutycznej

Posted on 17 lipca 2019 - autor:

0


Łukasz Sarek
chiny handel lekami wykres

Branża farmaceutyczna wskazywana jest w strategicznych dokumentach rządowych jako jeden z filarów budowania polskiej przewagi konkurencyjnej. Rozwój polskich przedsiębiorstw farmaceutycznych,wzrost ich udziału w rynku i poziomu ich innowacyjności są jednymi z celów wdrażanej polityki lekowej. Mają one mieć pozytywny wpływ na podniesienie poziomu bezpieczeństwa lekowego państwa oraz wartość eksportu.

Dane statystyczne wskazują, że w zakresie wymiany handlowej z Chinami dotychczasowe działania nie przyniosły jeszcze pozytywnych efektów, a obecny trend jest odwrotny od pożądanego. Eksport bezpośredni z Polski do Chin ogólnie w produktach farmaceutycznych – a w lekach w szczególności – spadł drastycznie. Tempo wzrostu eksportu według danych chińskich, uwzględniające również eksport pośredni, było w latach 2014-2018 słabsze lub zbliżone do tempa wzrostu importu. Z punktu widzenia rozwoju branży farmaceutycznej oraz korzyści dla państwa znacznie bardziej pożądany jest eksport bezpośredni. Polski eksport do Chin w wartościach bezwzględnych jest niewielki i udział polskich leków w chińskim imporcie, poza heparyną, wciąż jest marginalny. Eksport polskiej heparyny do Chin był sukcesem i jej udział w chińskim imporcie również wzrastał do niedawna. W ubiegłym roku odnotowano jednak znaczący spadek udziału. Jednocześnie dynamicznie rośnie import produktów farmaceutycznych z Chin do Polski, szczególnie w kluczowej grupie leków złożonych. Jego wartość jest w porównaniu z czołowymi eksporterami do Polski stosunkowo niewielka, ale znacznie szybsze tempo wzrostu – zwłaszcza w lekach złożonych – sprawia, że Chiny dynamicznie powiększają swój udział w polskim rynku.

Chiński rynek leków stale powiększa się. Równolegle z tym dynamicznie wzrasta wartość importu leków do Chin. Przy dobrze rozwiniętej bazie chińskich producentów krajowych oferujących leki generyczne, bardziej zaawansowane, ale kosztowniejsze terapie są importowane. Konkurowanie ceną w niskiej i średniej półce leków generycznych wydaje siębyć mało efektywną strategią. Polskie firmy mają większe szanse w znacznie ulepszonych lekach generycznych i lekach innowacyjnych. Wprowadzenie przez polskie przedsiębiorstwa (głównie z sektora MŚP) innowacyjnych produktów – tak na rynek krajowy, jak i na eksport – wymaga efektywnego wsparcia ze strony państwa. W przyszłości polskie firmy farmaceutyczne będą musiały liczyć się z rosnącą chińską konkurencją: nie tylko w Polsce, ale również na rynkach zagranicznych. Chińskie władze wspierały i wspierają nadal rozwój rodzimych przedsiębiorstw z położonym obecnie naciskiem na innowacyjność. Czyniły to za pomocą instrumentów finansowych, w praktyce administracyjnej, a także za pomocą instrumentów prawnych, które nie zawsze były legalne w świetle umów międzynarodowych. Skuteczne wsparcie polskich przedsiębiorstw w konkurowaniu z chińskimi firmami na rynku chińskim, polskim czy innych rynkach eksportowych wymaga rozwiązań, które zapewnią możliwość prowadzenia badań i rozwijania innowacyjnycproduktów również przez małe i średnie polskie firmy, które stanowią podstawę polskiego przemysłu farmaceutycznego.

Pełny tekst analizy został opublikowany w Biuletynie Ośrodka Badań Azji Centrum Badań nad Bezpieczeństwem ASzWoj, Nr 27 kwiecień-maj 2019 r.
https://skosnymokiem.files.wordpress.com/2019/08/27_biuletyn-2019-kwiecien_maj_sarek_en.pdf