Browsing Archives of Author » «

Spór o charakter chińskiej gospodarki w kontekście ochrony polskiego rynku

7 sierpnia 2019

0

Łukasz Sarek W czerwcu br. panel WTO powołany do rozstrzygnięcia chińskiego wniosku przeciw Unii Europejskiej o zaprzestanie stosowania wobec produktów importowanych z Chin specjalnego reżimu prawnego wydał komunikat o zawieszeniu toczonego postępowania. Decyzja panelu wydana na chiński wniosek jest sukcesem UE w toczonym od ponad dwóch lat sporze. W grudniu 2016 r. upłynął piętnastoletni okres […]

Cztery tygrysy centralnych Chin

1 sierpnia 2019

0

Łukasz Sarek Większość polskich eksporterów, wchodzących lub planujących wejście na rynek chiński, widzi swoją szansę przede wszystkim w największych chińskich miastach takich jak Szanghaj, Pekin, Kanton i Shenzhen. Nadbrzeżne metropolie oraz stolica przyciągają uwagę eksporterów liczbą ludności, wysokim poziomem zamożności, rozwiniętym zapleczem logistycznym i dogodnymi przepisami. 8sierpień 2019MSPCztery tygrysy centralnych ChinWiększość polskich eksporterów, wchodzących lub […]

Handel lekami z Chinami w kontekście rozwoju polskiej branży farmaceutycznej

17 lipca 2019

0

Łukasz Sarek Branża farmaceutyczna wskazywana jest w strategicznych dokumentach rządowych jako jeden z filarów budowania polskiej przewagi konkurencyjnej. Rozwój polskich przedsiębiorstw farmaceutycznych,wzrost ich udziału w rynku i poziomu ich innowacyjności są jednymi z celów wdrażanej polityki lekowej. Mają one mieć pozytywny wpływ na podniesienie poziomu bezpieczeństwa lekowego państwa oraz wartość eksportu. Dane statystyczne wskazują, że […]

Chińska demografia wyzwaniem dla polskich eksporterów

1 czerwca 2019

0

Łukasz Sarek W ubiegłym roku liczba dzieci urodzonych w Chinach była najniższa w ostatniej dekadzie. Dynamika liczby urodzeń i wielkość populacji dzieci w Chinach jest jednym z kluczowych czynników determinujących sytuację na rynku, którą powinny wziąć pod uwagę polskie firmy planujące wprowadzenie do Chin produktów przeznaczonych dla dzieci lub młodych matek. Skurczenie się liczby potencjalnych […]

Odmrożenie rynku gier w Chinach szansą dla polskich MŚP z sektora IT

5 Maj 2019

0

Łukasz Sarek W latach ubiegłych w eksporcie do Chin, polskie MŚP odnosiły głównie sukcesy w segmencie B2B a w dużo mniejszym stopniu w dobrach konsumenckich. W polskim eksporcie do Chin absolutnie dominuje obrót towarami a nie usługami. Możliwe jednak, że obraz ten ulegnie zmianie dzięki otwierającym się od tego miesiąca dla polskich małych i śred- […]

Chińskie inwestycje w polską elektromobilność

10 marca 2019

0

Łukasz Sarek Elektromobilność jest traktowana przez obecny rząd jako jeden z istotnych elementów tworzenia zaawansowanego technologicznie polskiego przemysłu. Celem działań rządu jest stworzenie zlokalizowanego w Polsce możliwie pełnego łańcucha produkcyjnego samochodów elektrycznych i spozycjonowanie Polski jako lidera w technologiach związanych z elektromobilnością. Polskie władze starają się przyciągnąć inwestorów zagranicznych dysponujących technologią, know-how i odpowiednimi zasobami. […]

Gospodarcze aspekty międzynarodowej ekspansji Beidou

10 lutego 2019

0

Łukasz Sarek Pod koniec grudnia ub.r. chiński system nawigacji satelitarnej Beidou (BDS3) oficjalnie rozpoczął dostarczanie usług w skali globalnej. Pełna budowa systemu ma zostać zakończona do 2020 r. Zakres i znaczenie nawigacji satelitarnej, produktów i usług wykorzystujących ich możliwości szybko rośnie i będzie miał coraz większe znaczenie dla funkcjonowania gospodarek i przedsiębiorstw, również dla infrastruktury […]

Eksport do Chin – szanse dla MŚP

7 lutego 2019

0

Łukasz Sarek Chiny postrzegane są często jako „rynek niemal bez dna” i atrakcyjna alternatywa wobec dużo wolniej rozwijających się gospodarek europejskich czy północnoamerykańskiej. Rzeczywistość różni się od wyobrażeń, o czym już przekonały się polskie przedsiębiorstwa w wielu branżach. Polski eksport do Chin w pierwszych dziesięciu miesiącach ub.r. wzrósł co prawda o 11 proc., ale Chiny […]

E-commerce szansą dla polskich MŚP na eksport do Chin

1 stycznia 2019

0

Łukasz Sarek Dynamiczny rozwój chińskiego detalicznego e-commerce transgranicznego jest szansą dla polskich małych i średnich firm na podjęcie konkurencji na atrakcyjnym ale wymagającym chińskim rynku. Jest też szansą na zaprezentowanie, spozycjonowanie i promocję marki przed wprowadzeniem produktów do obrotu na chińskim rynku tradycyjnymi kanałami eksportowymi. … Dla bardzo wielu małych i średniej wielkości polskich eksporterów […]

Koncesja na autostradę dla chińskiej firmy w Bośni w kontekście polskich projektów infrastrukturalnych

30 października 2018

0

Łukasz Sarek Na początku października rząd autonomicznej Republiki Serbskiej wchodzącej w skład Bośni i Hercegowiny wydał oświadczenie o przyznaniu chińskiej państwowej firmie Shandong International Economic and Technical Cooperation Corp (CSIETC) koncesji na budowę i zarządzanie autostradą Banja Luka-Prijedor. Rozbudowa tego połączenia była bardzo wysoko oceniana z punktu widzenia kryteriów ekonomicznych i nie budziła takich kontrowersji […]

Antytajwańska „dolarowa dyplomacja” ChRL

27 października 2018

0

Łukasz Sarek W sierpniu br. Salwador zerwał stosunki dyplomatyczne z Republiką Chińską na Tajwanie (ROC) i nawiązał je z Chińską Republiką Ludową. Jest to już piąte obok Panamy, Dominikany, Wysp Świętego Tomasza i Książęcych oraz Burkina Faso państwo, które zerwało stosunki z Tajpej po wygraniu przez DPP wyborów prezydenckich i parlamentarnych w styczniu 2016 r. […]

Polsko-chińskie stosunki gospodarcze w 2017 r. w ujęciu porównawczym

26 października 2018

0

Łukasz Sarek Intensyfikacja stosunków politycznych w I poł. 2017 r. – której istotnymi elementami był udział premier Beaty Szydło w Pekinie podczas majowego Belt and Road Forum for International Cooperation oraz wizyta Zhang Dejianga, przewodniczącego Stałego Komitetu Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych, w lipcu 2017 r. – nie przełożyły się na szerzej zakrojone realne działania i […]

Chinese FDI in Poland: Still just wishful thinking

26 października 2018

0

Łukasz Sarek In December 2011, Polish president Bronisław Komorowski paid an official visit to China. During the meeting with the Secretary General of the Communist Party of China and President of the PRC Hu Jintao he signed a document on establishing a strategic partnership. It was a symbolic turning point in Poland’s policy towards China. […]

Chińskie przejęcie Gardnera i zmiany brytyjskiego systemu kontroli BIZ

26 października 2018

0

Łukasz Sarek Shaanxi Ligeance Mineral Resources Co., Ltd uzyskała w lipcu br. zgodę na przejęcie poprzez zależną od siebie Gardner Aerospace firmy Northern Aerospace Limited. Akwizycja jest elementem prowadzonej przez chińską firmę polityki integracji wertykalnej i horyzontalnej w branży lotniczej. Celem przejęcia jest stworzenie szerokiej oferty produktowej, uzyskanie możliwości tworzenia programów specjalnych na potrzeby klientów […]

Chiński udziałowiec w polskiej firmie spedycyjnej.

27 września 2018

0

Łukasz Sarek W lutym br. polska spółka ATC Cargo poinformowała o zmianie w strukturze akcjonariatu. Kontrolę nad 7,54 proc. akcji przejęła chińska Worldwide Logistics Group. Jest to inwestor branżowy: wiodąca prywatna chińska firma spedycyjna i logistyczna i coraz bardziej liczący się gracz na globalnym rynku spedycyjnym. Przejęcie części akcji w ATC przez WWL jest związane […]

Przejęcie części akcji Daimlera przez założyciela chińskiego Geely

26 września 2018

0

Łukasz Sarek W lutym br. założyciel chińskiego koncernu Geely Li Shufu przejął kontrolę nad prawie 9,7 proc. akcji niemieckiego koncernu samochodowego Daimler. Analitycy i niemieccy politycy wyrazili wątpliwości dotyczące: zgodności tego przejęcia z wymogami niemieckiego nadzoru finansowego, roli chińskiego państwa w transakcji, intencji nowego udziałowca i korzyści dla Daimlera. Jest to kolejne wejście chińskiej firmy […]

Wpływ reformy podatkowej w USA na Chiny

26 września 2018

0

Łukasz Sarek reforma systemu podatkowego Stanów Zjednoczonych będzie miała międzynarodowe implikacje i Chiny będą jednym z państw, które, choć w dość ograniczonym zakresie, odczują jej skutki. Reforma znacząco zwiększy atrakcyjność USA z punktu widzenia korzyści podatkowych dla przedsiębiorstw. Będzie to jeden z istotnych dodatkowych czynników wpływających na decyzje chińskich producentów oraz amerykańskich korporacji o lokowaniu […]

Zmiany w instrumentach ochrony rynku unijnego przed nieuczciwą chińską konkurencją

26 września 2018

0

Łukasz Sarek W grudniu ubiegłego roku wprowadzone zostały nowe instrumenty ochrony europejskiego rynku przed napływem towarów subsydiowanych i importowanych po cenach dumpingowych. Nowe przepisy nie obciążają europejskich firm istotnymi dodatkowymi obowiązkami związanymi z wszczęciem postępowania antydumpingowego. Obowiązek wykazania, że dana gospodarka podlega znaczącym zakłóceniom spoczywa na Komisji Europejskiej. Wraz z rozporządzeniem opublikowano obszerne sprawozdanie poświęcone […]

Pozycja i działania Chin na szczycie klimatycznym w Bonn (COP23)

1 września 2018

0

Łukasz Sarek Oficjalne stanowisko chińskich władz partyjnych i państwowych wskazuje na dążenie do pogłębienia wysiłków na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi i większe zaangażowanie w globalne inicjatywy. Przed szczytem klimatycznym w Bonn (6-18.11.2017) Chiny wyraźnie dawały do zrozumienia, że są gotowe do roli jednego ze światowych liderów w zakresie walki ze zmianami klimatycznymi. Mocno podkreślane […]

Gospodarczy wymiar wizyty Donalda Trumpa w Chinach

1 września 2018

0

Łukasz Sarek Wizyta prezydenta USA Donalda Trumpa w Pekinie nie przyniosła przełomu w chińsko-amerykańskich stosunkach gospodarczych. Nie uzgodniono dalszego rozwoju mechanizmu likwidowania amerykańskiego deficytu handlowego i kształtowania zrównoważonej wymiany handlowej. Nie uzyskano również szerokiego otwarcia chińskiego rynku dla amerykańskich firm w takich branżach jak np. transport, telekomunikacja czy usługi finansowe. Zawarte w czasie wizyty kontrakty […]